Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/ odnajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się wobec dłużnika różne działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy ta strategia dochodzenia należności nie zadziała, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia identyczną ilość paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym czasie bezsprzecznie rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może dodać indywidualne scenariusze działań podejmowanych względem opieszałych klientów, definiując m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wypunktowane powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach przynosi także ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]