Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Jeśli potrzebujesz użyć generator not księgowych 40 euro, koniecznie wejdź na flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej czy wystawiać od razu?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty za fakturę może być niespodziewane niedopatrzenie albo przejściowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada też wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]