Leasing – idealne narzędzie dla firm

Leasing niewątpliwie jest jednym z najczęściej wybieranych przez firmy instrumentów finansowych. Nie powinno to rzecz jasna dziwić, gdyż jego liczne atuty powodują, że leasing okazuje się doskonałym sposobem umożliwiającym optymalizację kosztów wiążących się z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Głównie ze względu na to, iż w Polsce ratę leasingową interpretuje się jako koszt uzyskania przychodu. Na fakt, że leasing jest tak korzystny wpływa również to, iż umożliwia on zdobycie potrzebnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dóbr bez potrzeby ich kupowania. Na czym konkretnie jednak opiera się leasing? O czym nie należy zapominać stawiając na taką formę finansowania?

Na jakich zasadach opiera się leasing?

Określenie leasing wywodzi się z języka angielskiego, w którym znaczy wynajem. W państwach anglosaskich prawo nie odróżnia leasingu od dzierżawy, lecz w naszym kraju są to pojęcia różne. Leasing oznacza udostępnienie przez leasingodawcę wybranego aktywu leasingobiorcy, w związku z czym ten drugi zobowiązuje się opłacać raty leasingowe. Przedmiotem leasingu zazwyczaj są samochody, które zasilają flotę firmy, maszyny potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa lub sprzęt do punktu sprzedaży. Po wygaśnięciu leasingu udostępnione przedmioty zostają zwrócone do leasingodawcy, a ten zwykle zbywa je w preferencyjnej cenie.

Leasing – jak uniknąć błędów?

W ostatnich latach w naszym kraju dostępnych jest mnóstwo propozycji leasingu. Ich mnogość sprawia, iż ciężko wybrać wśród nich tę najkorzystniejszą – potrzebne do tego są odpowiednie umiejętności. Z uwagi na to, że nie każdy przedsiębiorca je posiada, stawiając na leasing, najlepiej zrobimy zasięgając porady specjalisty. Przed znalezieniem oferty warto zatem udać się do doradcy kredytowego, który powie, jak znaleźć propozycję dostosowaną do naszych potrzeb i zapewni, że leasing rzeczywiście będzie najkorzystniejszym wyjściem.