Audyt User Experience – Skuteczna poprawa UX poprzez Outsourcing UX

Dobry audyt UX może prowadzić do niespodziewanych rozwiązań

Jeśli jesteś właścicielem strony internetowej, na pewno zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest odpowiedni design i użyteczność, by przyciągnąć użytkowników i przekonać ich do dokonania transakcji. Niestety, nie zawsze jest to takie proste. Bywa, że mimo wysiłku włożonego w stworzenie strony, konwersja nie jest na poziomie, jaki byśmy sobie życzyli. Co wtedy robić?

Odpowiedzią może być skorzystanie z usługi profesjonalnej Agencji UX, która taki audyt wykona. Jest to dogłębna analiza Twojej strony pod kątem jej użyteczności, przejrzystości, atrakcyjności wizualnej oraz skuteczności w realizacji celów biznesowych. Celem audytu jest znalezienie problemów, które mogą być przyczyną niskiej konwersji, a także zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą na poprawienie wyników. Czasami okazuje się, że kluczem do sukcesu jest tylko kilka drobnych zmian, które przyniosą ogromną różnicę.

Sam proces audytu UX składa się z poniższych elementów:

  1. Przygotowanie – na tym etapie audytor ustala cele audytu, zbiera dane o produkcie, jego użytkownikach i konkurencji, a także przygotowuje narzędzia do analizy.
  2. Analiza – na tym etapie audytor przeprowadza badanie produktu, korzystając z różnych metod, takich jak analiza heurystyczna, testy użyteczności, analiza dostępności, badanie ścieżki użytkownika itp. Celem tego etapu jest zidentyfikowanie problemów UX.
  3. Raportowanie – na tym etapie audytor przedstawia swoje uwagi i zalecenia dotyczące produktu w formie raportu. Raport zawiera opis problemów zidentyfikowanych podczas analizy oraz sugestie rozwiązań.

W późniejszym etapie współpracy przychodzi czas na bardziej praktyczne działania takie jak:

  1. Przedstawienie i dyskusja – na tym etapie audytor przedstawia swój raport zespołowi odpowiedzialnemu za produkt, a także dyskutuje z nimi o jego zaleceniach.
  2. Implementacja i monitoring – na tym etapie zespół odpowiedzialny za produkt przystępuje do implementacji zaleceń audytu, po czym monitoruje efekty tych zmian.

Ten zestaw działań jest elastyczny i może się różnić w zależności od potrzeb klienta i specyfiki projektu.

Dla lepszego rozeznania rozwińmy może każdy z punktów; Etap przygotowania polega na ustaleniu celów audytu User Experience oraz zbieraniu danych dotyczących produktu, jego użytkowników oraz konkurencji. Audytor wybiera na tym etapie najlepsze narzędzia do podjęcia dalszych działań. Dobra zarówno odpowiednie badania UX jak również najkorzystniejsze dla danego przypadku techniki i programy jak między innymi analiza heurystyczna, google analytics czy hot jar.

Analiza

Etap analizy to przeprowadzenie badania produktu. Audytor korzysta z różnych metod, takich jak wspomniana wyżej analiza heurystyczna ale również testy użyteczności, analiza dostępności, badanie ścieżki użytkownika itp. Audytor może również posłużyć się narzędziami takimi jak właśnie hotjar czy google analytics aby wprowadzić raport na wyższy poziom. Celem tego etapu jest zidentyfikowanie problemów dotyczących doświadczenia użytkownika zarówno tych kwantyfikowalnych jak przerwane linki czy brak kontrastów jak i tych nieco bardziej abstrakcyjnych zachowanie złotego podziału czy zachowanie spójnej gamy kolorystycznej.

Następnie audytor przedstawia swoje uwagi i zalecenia dotyczące produktu w formie raportu. Raport zawiera opis problemów zidentyfikowanych podczas analizy oraz sugestie rozwiązań. Formy raportu mogą różnić się pomiędzy audytorami natomiast najczęściej zawierają elementy takie jak tabelki przedstawiające produkt ze strony liczbowej, screeny przedstawiające konkretne wyłapane problemy, część opisową odnoszącą się do analizy heurystycznej jak i wypunktowanie dobrych praktyk zauważonych w produkcie.

Przedstawienie i dyskusja

Etap przedstawienia i dyskusji polega na omówieniu raportu z zespołem odpowiedzialnym za produkt. Ten etap jest idealnym miejscem na zadawanie pytań i wymianę sugestii pomiędzy specem, a klientem. Trzeba tutaj pamiętać, że tak jak audytor ma za sobą często tonę doświadczeń związanych z najlepszymi rozwiązaniami UX tak klient zna swój produkt i możliwe, że korzystał z pewnych rozwiązań, które w teorii mogłyby okazać się dobre, a jednak z pewnych przyczyn okazały się niewypałem. Dobra współpraca i otwarty umysł na tym etapie zapewnia najczęściej o wiele bardziej satysfakcjonujące wyniki.

Implementacja

Implementacja zaleceń audytu polega na wprowadzeniu omawianych wspólnie poprawek do produktu. Jest to proces, który wymaga zaangażowania i współpracy całego zespołu odpowiedzialnego za produkt. Zmiany te mogą dotyczyć różnych aspektów produktu, takich jak jego funkcjonalność, interfejs użytkownika, dostępność, itp. Monitorowanie efektów tych zmian polega na śledzeniu, jak zmiany te wpływają na doświadczenie użytkownika. Audytor może przeprowadzić kolejne testy użyteczności, analizy dostępności, śledzenie danych dotyczących ruchu na stronie itp. W celu zweryfikowania skuteczności wprowadzonych zmian.

Audyt UX

Często Audyt UX prowadzi do kompleksowego outsourcingu UX, czyli przekazania projektowania i rozwijania strony internetowej oraz jej elementów zewnętrznej firmie specjalizującej się w projektowaniu UX. Jest to rozwiązanie, które pozwala na skupienie się na swoich głównych działaniach biznesowych, a jednocześnie zapewnia wykorzystanie doświadczenia i specjalistycznej wiedzy zewnętrznego partnera w dziedzinie projektowania UX.

Zalety, które przynosi ze sobą Outsourcing UX są dość specjalistyczne, jednak do najważniejszych należą:

  1. Oszczędność czasu – decydenci firmy mogą skupić się na kluczowych działaniach firmy.
  2. Oszczędność kosztów – redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem specjalistów od UX.
  3. Dostęp do specjalistów – dostęp do specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie UX.

Reasumując, audyt UX może prowadzić do outsourcingu UX, jeśli zostanie zidentyfikowanych wiele problemów związanych z projektem produktu cyfrowego lub/ii brak specjalisty w firmie. Jest to skuteczny sposób na poprawienie konwersji i użyteczności strony oraz osiągnięcie celów biznesowych. Jednak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o outsourcingu, dokładnie przeanalizować zarówno korzyści, jak i wady tego rozwiązania, oraz wybrać odpowiedniego partnera, który będzie w stanie dostarczyć wysokiej jakości usług projektowania UX.