Do czego służą znaki BHP

Chcesz zamówić znaki BHP? Koniecznie odwiedź ten adres.

W naszym kraju obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Obecnie kodeks BHP zwraca uwagę na wymóg prawidłowego znakowania budynków. Tym samym dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je zobaczyć?

Obecnie znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi przede wszystkim o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak a także przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy dotyczące sposobu zachowania się w momencie pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. Do znaków BHP, które mają bardzo duże znaczenie, zaliczane są także instrukcje mówiące zasadach postępowania z odpadami medycznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma poprawne oznaczenie drogi ewakuacyjnej. To ona jest wykorzystywana w momencie, kiedy w budynku będzie miało miejsce jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na różnorodnych urządzeniach, które z powodu awarii nie mogą być użytkowane – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP powszechnie użytkowane są również w zakładach przemysłowych. Wykorzystuje sięwówczas szereg znaków o charakterze ostrzegawczym , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je produkuje?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który bardzo dobrze znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to wysokiej jakości PCV. Dzięki temu znaki BHP można stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie utracą one swojego świetnego wyglądu i – co niezwykle ważne – nadal będą wyraźne. W wielu przypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one zauważalne także kiedy jest ciemno. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Siedziba firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]