Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli chcesz zamówić kontener otwarty, koniecznie wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem i transportem śmieci. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]