Osuszanie fundamentów to zadanie dla profesjonalnej ekipy

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z czasem mury będzie przenikać woda. Może się to zdarzyć również niespodziewanie z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w następstwie uszkodzonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest często następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają szerokie kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od analizy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to bazę do określenia najodpowiedniejszych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i wykruszają się, a na ścianach tworzą się zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Kolejnym etapem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie domów polega nieraz odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W szeregu przypadków konieczne będzie również naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budowli, jak ściany żelbetowe, dylatacje i przepusty rur.