Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

Podczas budowy jakiegokolwiek obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania warto zadbać o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do nieprawidłowo bądź w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które fragmenty budynku powinno się chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą głównie dachy, piwnice, balkony, fundamenty i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z albo opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii warto użyć w stosunku do danych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Kluczowe jest, żeby projektowanie hydroizolacji, powierzyć fachowej ekipie, posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami podczas prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy węży iniekcyjnych. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, uszczelnieniem oraz naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.