Audyt personalny – pomyśl o rozwoju kompetencji pracowników

Na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/ przeczytasz wszystko, co należy wiedzieć o rozwoju pracowników

Wzrasta liczba pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy wyposażeni w szeroki arsenał umiejętności miękkich to przecież ważny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – uznane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych uwarunkowań i kompetencji może pomóc właścicielowi firmy w budowaniu zespołu, który będzie gotowy na rozmaite wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez profesjonalnego doradcę zawodowego można wychwycić, kto z zatrudnionych wykazuje kompetencje przywódcze i zostanie najlepszym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane różnorodnymi metodami – m.in. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie spotkań z zatrudnionymi stosowane są wypróbowane techniki szkoleń, jak np. studium przypadku (case studies), wywiady, symulacje oraz zadania w grupach. W ten sposób można odkryć prawdziwy potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można prowadzić dalej działania z pracownikami w postaci coachingu.

Na czym polegają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Dobrze opracowany audyt jest podzielony na parę faz. Rozpoczyna się od określenia kompetencji niezbędnych na audytowanym stanowisku. Później audytor wybiera techniki, które zostaną wykorzystywane w trakcie sesji. Dalszym stadium jest powiadomienie o celach sesji i tego, co zamierza się za jej sprawą wypracować. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym będą poprowadzone audyty zespołów – musi one gwarantować komfort, który wesprze spełnienie celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy czy też indywidualny) jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje wyczerpujący, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i podane są rekomendacje, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]