Czynniki wpływające na cenę druku 3D

Cena druku 3D – od czego zależy?

Możliwość zamówienia wydruku 3D każdej makiety, projektu oraz modułów z tworzyw sztucznych znacznie obniża wydatki ponoszone przez wiele przedsiębiorstw. O ile celem firmy jest stała produkcja, często decyduje się ona na nabycie własnych profesjonalnych drukarek 3D i zatrudnienie obsługujących je fachowców. Jeśli jednak w grę wchodzi produkcja wyrobu o ograniczonym nakładzie lub konieczność skorzystania z modelu 3D jest epizodyczna, lepszym rozwiązaniem jest zamówienie wydruku w firmie zewnętrznej. W takich sytuacjach w trakcie planowania projektu pojawia się często pytanie: jak oszacować koszt wydruku 3D?

Ostateczny koszt druku 3D – co na nią wpływa?

Na ostateczną cenę druku 3D ma wpływ wiele czynników. Zlecający wydruk 3D nie zawsze dysponuje przygotowanym do druku plikiem we właściwym formacie (czyli STEP lub STL), z pomocą którego można orientacyjnie obliczyć koszt wykonania zamówienia. Nierzadko podmiot zlecający przygotowuje jedynie szkic projektowy albo fizyczny model. To powoduje, iż cena druku 3D jest adekwatnie wyższa w związku z koniecznością przygotowania cyfrowego modelu z rzeczywistego przedmiotu za pomocą skanera 3D, bądź też przeniesienia szkicu technicznego do pliku CAD. Dodatkowe czynniki znamiennie wpływające na ostateczny koszt wydruku to, oczywiście, dobór samej technologii druku, jak również materiałów, z których wykonany będzie produkt. Nie bez znaczenia jest również to, jakie będzie zużycie materiału (zależy to zwłaszcza od tego, czy wydruk ma mieć częściowe czy pełne wypełnienie i od jego rozmiaru) oraz czy wydrukowany produkt będzie wymagał dalszej obróbki (np. lakierowania czy montażu dodatkowych podzespołów).

Jak skalkulować cenę druku 3D?

Nie można właściwie oszacować kosztu druku 3D bez uprzedniego kontaktu z wykonawcą, u którego któremu zamierzamy złożyć zamówienie. W tym celu wypada przekazać jej plik do wyceny lub, jeśli nim nie dysponujemy, wypełnić formularz i dokładnie opisać specyfikę zamówienia. Wycena druku 3D przygotowywana przez firmę CADXPERT jest bezpłatna. Eksperci CADXPERT służą również pomocą przy wyborze tworzywa oraz najodpowiedniejszej technologii druku.

Siedziba firmy:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]