Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Nie masz wiedzy w tym temacie? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków.

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]