Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego - uzupełnij swoje wiadomości!

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze realizują multum zwykłych i poświadczonych translacji na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie zastąpią one pracy profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz koniecznością, przykładowo jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie oszacować koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, termin wykonania, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje finalną cenę usługi

Końcowy koszt translacji dokumentu kształtują następujące czynniki:
1. Język, z którego lub na który pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, holenderski) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest co do zasady o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
3. Stopień trudności tłumaczenia lub tematy, które opisuje dokument. Przekład umów handlowych, prac naukowych bądź artykułów medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Warto dodać, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli często określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]