Kto może zostać detektywem?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony będący na L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje podane przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu jakich zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać stosowną licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do testu muszą też spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy szukać pomocy detektywa?

Większość zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.