Sprzątanie strychów i piwnic – nie musisz tego robić sam

Część śmieci nie może znaleźć się w zwyczajnym zbiorniku na odpady. Przyczyny tych ograniczeń są przeróżne – niekiedy odpady mają za duże rozmiary, czasem nie jest to zgodne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Jak poradzić sobie z tymi kłopotliwymi śmieciami? Należy zawieźć je do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. We wszystkich gminach musi pracować jeden PSZOK, jakkolwiek w największych miastach czasem mamy możliwość wybierać jeden z wielu punktów. Niemniej jednak to rozwiązanie przydatne jest tylko dla osób, które dysponują odpowiednią ilością niezagospodarowanego czasu oraz swoim samochodem. Reszta odpowiedzialnie zrobi, stawiając na wynajem kontenera na odpady.

Renowacje i sprzątanie strychów – kiedy wypożyczyć kontener?

Nietypowe odpady generowane są w trakcie różnego rodzaju prac. Najczęściej są to przebudowa nieruchomości i – chodzi przede wszystkim o znaczne wolumeny gruzu, ale też opakowań po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie również znakomitym wyjściem, jeżeli urządzamy sprzątanie strychu – wtedy zgromadzimy w nim wszystkie zalegające od dawna zepsute urządzenia, sprzęty oraz niemodne meble. Prace remontowe czy opróżnianie strychów staną się znacznie mniej uciążliwe, jeśli z okna mieszkania do kontenera poprowadzimy specjalny rękaw, który umożliwi bezpieczne przeniesienie odpady bez potrzeby wyczerpującego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Jak działa usługa sprzątania strychów oraz kontenerowego wywozu odpadów?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale także kontenerowy wywóz różnorodnych odpadów, to usługi oferowane m.in. przez firmę DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o wybranej pojemności, który ten w okresie wskazanym w umowie może napełnić odpadami budowlanymi lub niepotrzebnymi meblami. Kontener jest potem odbierany z miejsca prac, a zgromadzone śmieci przekazywane są do punktu, w którym będą przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.